Адрес  
гр. Русе, пк. 7000  
ул. Александровска №17  
e-mail: csimarinov@gmail.com  
   
Телефони
082822699
 
082822399
 
Банкови сметки
ЦКБ АД клон РУСЕ
BG52 CECB 9790 5072 1049 00
Специална сметка
ЦКБ АД клон РУСЕ
BG11 CECB 9790 1072 1049 01
Други дейности
ЦКБ АД клон РУСЕ
BG81 CECB 9790 1072 1049 02
Такси и разноски
Връзки към други сайтове
Камара на частните съдебни изпълнители

Карта


Вижте по-голяма карта