439/2016 - ДВИЖИМИ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ С В ГР.РУСЕ, УЛ. АЛЕИ ВЪЗРАЖДАНЕ 110, БЛ. ОСЪМ, ВХ.А, ЕТ.3


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЕН ТЪРГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

5145 / 14.10.2020

Изпълнително дело №: 20168330400439

 

 

   Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител № 833, обявявам на интересуващите се, че по изп.дело 20168330400439 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на дата 26.01.2021 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане №110, бл. Осъм, вх.А, ет.3, на движими вещи, собственост на ВИОЛЕТА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА и БИСЕР ПЕТЕВ АЛЕКСАНДРОВ, а именно:

по ред

Движими вещи

Брой

Единична цена

1.

Телевизор HITACHI 43“, LCD LED

1

136.00 лв.

2.

Модулна секция – ПДЧ

1

111.00 лв.

3.

Табуретка – 2 бр.

2

17.00 лв.

4.

Четирикрилен гардероб с огледало – ПДЧ

1

128.00 лв.

5.

Скрин с 4 бр. чекмеджета – ПДЧ

1

34.00 лв.

6.

Скрин с 4 бр. чекмеджета

1

68.00 лв.

7.

Телевизор TOSHIBA 24”, LCD LED

1

68.00 лв.

Желаещите да купят вещите имат право да вземат участие в явния търг с устно наддаване и могат да се явят в кантората ми в гр. Русе, ул. Александровска № 17 всеки присъствен ден и час, за да разгледат книжата и да получат указания за участие в наддаването.

 

Желаещите следва да се явят в горепосоченият ден и час на адрес: гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане №110, бл. Осъм, вх.А, ет.3.

Ако има наддавач, който да приеме обявената цена, съдебният изпълнител предлага вещта на по – висока цена. Вещта се продава на този, приел най – високата цена, като ЧСИ отразява цената в протокола.