789/2021 - ДВИЖИМИ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА АДРЕСА НА КАНТОРАТА ГР.РУСЕ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 17


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЕН ТЪРГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

10119 / 28.07.2022

Изпълнително дело №: 20218330400789

 

 

    Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител № 833, обявявам на интересуващите се, че по изп.дело 20218330400789 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на дата 12.10.2022 г. от 10:00ч. на адрес: гр. Русе, ул. Александровска № 17, на движими вещи, собственост на ИВАН МИЛАНОВ ПУХЛЕВ, а именно:

 

по ред

Движими вещи

Брой

Цена-общо

1.

Преносим компютър /лаптоп/ ACER ASPIRE, ведно със зарядно устройство; Модел PEW 72 Номер LXRZOC00304547B791601

1

128.00 лв.

2.

Мобилен телефон HUAWEI P30 Lite, ведно с един брой микро карта Тошиба 16 GB и един брой SIM карта с номер 89359032300139475891 на Виваком; черен на цвят с пукнатини и тъмни петна по дисплея

1

26.00 лв.

 

Желаещите да купят вещите имат право да вземат участие в явния търг с устно наддаване и могат да се явят в кантората ми в гр. Русе, ул. Александровска № 17 всеки присъствен ден и час, за да разгледат книжата и да получат указания за участие в наддаването.

 

Желаещите следва да се явят в горепосоченият ден и час на адрес: гр. Русе, ул. Александровска № 17.

Ако има наддавач, който да приеме обявената цена, съдебният изпълнител предлага вещта на по – висока цена. Вещта се продава на този, приел най – високата цена, като ЧСИ отразява цената в протокола.