507/2018 - ПЕЖО 306 ХЕЧБЕК С РЕГ.№ Р 0435 РМ


ОБЯВЛЕНИЕ

11406 / 24.09.2021

Изпълнително дело №: 20188330400507

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2021 г. до 18.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните автомобили, собственост на ЦВЕТЕЛИНА БОНЧЕВА ЯКОВЧЕВА, а именно:

 

2/ Лек автомобил ПЕЖО 306 /ХЕЧБЕК/ с рег.№ Р 0435 РМ

- първа регистрация: 15.09.1995г.

- дата на промяна: 15.05.2017г.

- цвят: зелен металик

- брой места: 4 + 1

- рама № VF37ADJY230908699

- двигател № 10CHK84000127

- скорости: ръчни

Автомобилът не е в движение и не разполага с валидна застраховка "гражданска отговорност" и с технически преглед. Корозия по лаковото покритие, изпуснали гуми, счупено ляво странично огледало, счупена задна чистачка.

  ЦЕНА: 86.00 лв.


 

наложени Запори по настоящото изпълнително дело; по ИД 20118320403854 по описа на ЧСИ Иван Иванов Хаджииванов и по ИД 20157600400849 по описа на ЧСИ Цветанка Стойчева Георгиева

Определям всеки вторник и петък от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на автомобилите.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 19.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.