202/2020 - ДВИЖИМИ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ВЪРБИЦА 6, КВ.СРЕДНА КУЛА


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЕН ТЪРГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

15515/ 15.11.2022

Изпълнително дело №: 20208330400202

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител № 833, обявявам на интересуващите се, че по изп.дело 20208330400202 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на дата 08.12.2022 г. от 10:30 ч. на адрес: гр/с. РУСЕ, кв. Средна кула, ул. Върбица № 6, на движими вещи, собственост на БОРЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА, а именно:

 

по ред

Движими вещи

Брой

Единична цена

1.

Телевизор HYUNDAI 42”

1

128.00 лв.

2.

Скрин с 5 бр. чекмеджета ПДЧ

1

43.00 лв.

3.

Холова гарнитура

2

21.00 лв.

4.

Тоалетка ПДЧ

1

43.00 лв.

5.

Табуретки

2

21.00 лв.

6.

Холова маса масив

1

43.00 лв.

7.

Портманто с гардоб и скрин

1

43.00 лв.

 

Желаещите да купят вещите имат право да вземат участие в явния търг с устно наддаване и могат да се явят в кантората ми в гр. Русе, ул. Александровска № 17 всеки присъствен ден и час, за да разгледат книжата и да получат указания за участие в наддаването.

 

Желаещите следва да се явят в горепосоченият ден и час на адрес: гр/с. РУСЕ, кв.Ср.кула, ул. Върбица № 6.

Ако има наддавач, който да приеме обявената цена, съдебният изпълнител предлага вещта на по – висока цена. Вещта се продава на този, приел най – високата цена, като ЧСИ отразява цената в протокола.