Контакти


АДРЕС НА КАНТОРАТА:

гр.Русе п.к.7000

ул.Александровска 17

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки работен ден 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

ЗА ВРЪЗКА С НАС:          

телефон 082/822699                  

телефон 082/822399                 

csimarinov@gmail.com            

БАНКОВИ СМЕТКИ: 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BIC: CECBBGSF

титуляр: ЧСИ №833 ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ

СПЕЦИАЛНА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: 

BG52 CECB 9790 5072 1049 00 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

BG11 CECB 9790 1072 1049 01 

ТАКСИ И РАЗНОСКИ :

BG81 CECB 9790 1072 1049 02