Контакти


 

АДРЕС НА КАНТОРАТА:

гр.Русе п.к.7000

ул.Александровска 17

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки работен ден 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

ЗА ВРЪЗКА С НАС:          

телефон 082/822699                  

телефон 082/822399                 

csimarinov@gmail.com            

БАНКОВИ СМЕТКИ:
 ТИТУЛЯР: ЧСИ ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ          

►СПЕЦИАЛНА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В ЦКБ АД: BG52CECB97905072104900

В ПИБ АД: BG57FINV91507117408923

►СМЕТКА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

В ЦКБ АД: BG11CECB97901072104901

►СМЕТКА ЗА ТАКСИ И РАЗНОСКИ:

 В ЦКБ АД: BG81CECB97901072104902

 В ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД: BG26BPBI79211046182701

 В ПИБ АД: BG85FINV91501217408930

SWIFT КОД ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ:

  • ЦКБ АД:  BIC/SWIFT: CECBBGSF
  • ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД: BIC/SWIFT: BPBIBGSF
  • ПИБ АД: BIC/SWIFT: FINVBGSF