443/2017 - ЛЕК АВТОМОБИЛ КРАЙСЛЕР ЛЕ БАРОН Р 0101 РВ


ОБЯВЛЕНИЕ

3028 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20178330400443

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на КОСТАДИН ИВАНОВ АВРАМОВ, а именно:

      лек автомобил КРАЙСЛЕР ЛЕ БАРОН /КАБРИО/ с рег.№ Р 0101 РВ

първа регистрация:16.08.1990 г.

цвят: сив металик

брой места: 4+1

рама № 1C3BJ45A4KG80760

двигател № KC180760

обем: 2.2 L L4 SOHC 8V FWD

скоростна кутия: 3 степенна, автоматик

вид гориво : бензин

данни за пробег: няма данни

Забележка: Автомобила е с премахнати регистрационни табели.


  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 760.00 лв.

 

наложен Запор в полза на ТД НАП - РУСЕ и ОБЩИНА РУСЕ

Определям всеки понеделни и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобила.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.